2001-03 Židovský hřbitov v Brně

2002

Židovský hřbitov

Muzeum města Brna

 

Židovský hřbitov ve fotografiích studentů FaVU VUT

 

Studenti FaVU ve svých klasických černobílých fotografiích s velkým citem vystihli atmosféru místa a jeho genius loci.

 

Vedoucí projektu a kurátor výstavy Mgr.Irena Armutidisová