FaVU VUT

ŽIVOTOPIS

 

doc. Mgr. Irena  Armutidisová  / Tichá /

nar.18.7.1956 v Českých Budějovicích

Vdaná, manžel Ak. Sochař Nikos Armutidis

Bydliště Veverské Knínice 34,

664 81 Ostrovačice,

Brno – venkov

Pracoviště

Fakulta výtvarných umění VUT v Brně

Kabinet audiomediálních technologií

Údolní 19

602 00  Brno

Vysoké učení technické v Brně

Rektorát

Antonínská

602 00 Brno

Funkce na pracovišti

docent

prorektorka pro marketing a vnější vztahy VUT v Brně

Vzdělání a akademická kvalifikace

1973 –  1974   Družstvo Fotografia Opava, vyučení – fotograf

1975 –  1977   Střední uměleckoprůmyslová škola v Brně, maturita- užitá fotografie

1991 –  1994   Slezská univerzita v Opavě, Institut tvůrčí fotografie,Tvůrčí fotografie – Bc.

1996 –  1998   Slezská univerzita v Opavě, Institut tvůrčí fotografie,Tvůrčí fotografie – Mgr.

Přehled zaměstnání

1977  –  1978:      Městské kulturní středisko S.K.Neumanna, Brno

1979  –  2001:      Moravská galerie v Brně, /odb. referent – fotograf/

2001  –  dodnes:   Fakulta výtvarných umění VUT v Brně, pedagog

2007  –  2012:      proděkanka FaVU VUT v Brně

2012 –  dodnes:   prorektorka pro marketing a vnější vztahy VUT v Brně

 

Pedagogická  činnost

1996- dodnes   Masarykova univerzita v Brně, Filozofická fakulta, Seminář dějin umění, výuka předmětu Umění ve fotografii, externí pedagog

2001 – dodnes   Fakulta výtvarných umění VUT v Brně, výuka předmětů:   Fotografie I., Fotografie II., interní pedagog

Univerzitní aktivity

2002  –   2007        Členka akademického senátu FaVU VUT v Brně

2003  –    2005        Předsedkyně AS FaVU VUT

2004  –    2005        Členka akademického senátu VUT v Brně

2008  –    2014        Členka Rady vysokých škol ČR

2013  –    dodnes     Členka rady segmentu výtvarné umění RUV

2014  –    dodnes     Členka vědecké rady VUT v Brně

Mimouniverzitní aktivity

Syndikátu novinářů České republiky

Muzeum fotografie o.s.

ICON

Skupina MILAN –  fotografické sdružení

Spolek přátel Moravské galerie

 


 

Výuka fotografie - výstavy
Výuka fotografie – výstavy