VUT v Brně

ŽIVOTOPIS

  doc. Mgr. Irena  Armutidisová  / Tichá / nar.18.7.1956 v Českých Budějovicích Vdaná, manžel Ak. Sochař Nikos Armutidis Bydliště Veverské Knínice 34, 664 81 Ostrovačice, Brno - venkov Pracoviště Fakulta výtvarných umění VUT v Brně Kabinet audiomediálních technologií Údolní 19 602 00  Brno Vysoké učení technické v Brně Rektorát Antonínská 602 00 Brno Funkce na pracovišti docent prorektorka pro marketing a vnější vztahy VUT v Brně Vzdělání a akademická kvalifikace 1973 -  1974   Družstvo Fotografia Opava, vyučení - fotograf 1975 -  1977   Střední uměleckoprůmyslová škola v Brně, maturita- užitá fotografie 1991 -  1994   Slezská univerzita v Opavě, Institut tvůrčí fotografie,Tvůrčí fotografie – Bc. 1996 -  1998   Slezská univerzita v Opavě, Institut tvůrčí fotografie,Tvůrčí fotografie – Mgr. Přehled zaměstnání 1977  -  1978:      Městské kulturní středisko S.K.Neumanna, Brno 1979  -  2001:      Moravská galerie v Brně, /odb. referent - fotograf/ 2001  -  dodnes:   Fakulta výtvarných umění VUT v Brně, pedagog 2007  -  2012:      proděkanka FaVU VUT v Brně 2012 -  dodnes:   prorektorka pro marketing a vnější vztahy VUT v Brně   Pedagogická  činnost 1996- dodnes   Masarykova univerzita v Brně, Filozofická fakulta, Seminář dějin umění, výuka předmětu Umění ve fotografii, externí pedagog 2001 - dodnes   Fakulta výtvarných umění VUT v Brně, výuka předmětů:   Fotografie I., Fotografie II., interní pedagog Univerzitní aktivity 2002  -   2007        Členka akademického senátu FaVU VUT v Brně 2003  -    2005        Předsedkyně AS FaVU VUT 2004  -    2005        Členka akademického senátu VUT v Brně 2008  -    2014        Členka Rady vysokých škol ČR 2013  -    dodnes     Členka rady segmentu výtvarné umění RUV 2014  -    dodnes     Členka vědecké rady VUT v Brně Mimouniverzitní aktivity Syndikátu novinářů České republiky Muzeum fotografie o.s. ICON Skupina MILAN -  fotografické sdružení Spolek přátel Moravské galerie