2001-03 Židovský hřbitov v Brně

2002 Židovský hřbitov Muzeum města Brna   Židovský hřbitov ve fotografiích studentů FaVU VUT   Studenti FaVU ve svých klasických černobílých fotografiích s velkým citem vystihli atmosféru místa a jeho genius loci.   Vedoucí projektu a kurátor výstavy Mgr.Irena Armutidisová